To co nas wyróznia

UNIKALNE KORZYŚCI

 

Nasze studia stwarzają unikalną możliwość uzyskania kilku dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Po pierwsze studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim są gwarancją rzetelnego i uznawanego wykształcenia poświadczanego państwowym świadectwem. Po drugie pozwalają na rozwój osobistej uważności ponieważ każdy uczestnik przechodzi pełny licencjonowany kurs Mindfulness Based Stress Reduction, stanowiący podstawę do pracy z uważnością.

Po trzecie uczestnicy poznają także metody wdrażania innowacji i zmian w organizacjach oparte na Turkusowym Przywództwie (Teal Leadership wg. Frederica Laloux) i Spiralach Dynamicznych (Dr Clare Graves), czy generowania zmian zgodnie z Teorią U (Theory U wg. Otto Scharmera), będących wiodącymi kierunkami rozwoju Liderów biznesu na świecie.

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 

Nasze studia to nie tylko rok intensywnej pracy na rozwojem własnych kompetencji, ale także okazja do wdrożenia zmian w swojej organizacji/ zespole/ procesie. W trakcie studiów uczestnicy realizują program rozwoju własnej uważności oraz zarządzania swoimi emocjami. Równocześnie uczą się stosowania metod i narzędzi opartych na uważności i świadomej obecności oraz całościowego, innowacyjnego myślenia o biznesie i zarządzaniu. Takie umiejętności pozwalają na przygotowanie rzeczywistego projektu wdrożeniowego pod okiem konsultantów.

Absolwenci studiów uzyskują dostęp do specjalnie przygotowanych kursów dokształcających i dedykowanych warsztatów w specjalnych cenach. Każdy uczestnik dołącza do społeczności, w ramach której regularnie spotykamy się na warsztatach, klubach i odosobnieniach, by doskonalić różne aspekty uważności oraz metodykę uważnego przywództwa.

EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE

 

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z dużym naciskiem na aktywność uczestników. Opierając się na metodyce uczenia ludzi dorosłych, każde zajęcia w sposób optymalny łączą przekaz wiedzy z ćwiczeniem umiejętności i refleksją, osadzając wszystkie treści w praktyce. Podczas zajęć stosowane są aktywne metody uczenia i praca na tworzącym się procesie grupowym w połączeniu z licznymi zadaniami indywidualnymi (praktyka uważności), ćwiczeniami w parach, grupach. Będziemy uczyć się w trakcie dyskusji, wymiany doświadczeń i ćwiczeń kreatywnych. Zajęcia to jednak nie tylko nauka na sali, to także praktyka indywidualna pomiędzy zjazdami, pogłębianie osobistej refleksji i kontemplacji własnych doświadczeń. Możesz się spodziewać, że będzie to wymagający rok rozwoju osobistego oraz rozwoju zawodowego.

NIEZWYKŁA KADRA

 

Studia tworzone są i prowadzone przez zespół praktyków i specjalistów poszczególnych dziedzin. Współpraca z Polskim Instytutem Mindfulness oraz firmami będącymi liderami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań zarządczych gwarantuje rekomendowanych praktyków uważności, certyfikowanych trenerów i wybitnych naukowców.