Studiuj z nami!

 

Kończąc nasze studia będziesz posiadać rozbudowane kompetencje oparte na uważności i świadomej obecności. Będziesz potrafić wykorzystać mindfulness i inne podejścia oparte na świadomiej obecności dla siebie, dla ludzi ze swojego otoczenia biznesowego i dla swojej organizacji.

Będziesz potrafić samodzielnie kierować własnymi emocjami, pracować ze swoim stresem, świadomie zarządzać sobą wykorzystując innowacyjne, wewnętrzne przywództwo. Będziesz potrafić wykorzystać uważność do rozwijania relacji z otoczeniem.

Poznasz wachlarz narzędzi służących zmianie i nauczysz się stosować je w celu rozwijania uważności, poprawiania koncentracji, redukowania stresu i uruchamiania wewnętrznego potencjału swoich pracowników. Dzięki temu będziesz w stanie planować i wdrażać transformację w swojej organizacji, zmianę opartą na uważności, samoświadomości i samoorganizacji.

Jako uczestnik/uczestniczka studiów:

 

 • przejdziesz dopracowane i różnorodne kształcenie zorientowane praktycznie
 • będziesz zdobywać specjalistyczną i kompleksową wiedzę na temat naukowo opracowanej metody, jej fundamentów, zastosowania, warunków realizacji i efektywności pod
 • okiem praktyków
 • poznasz niezliczone narzędzia, metody i techniki pracy do wykorzystania w praktyce zawodowej
 • będziesz rozwijać własną uważność podczas kursu Mindfulness MBSR realizowanego w trakcie kształcenia
 • będziesz pracować indywidualnie, w parach i w grupach
 • poznasz innowacyjne oparte na uważności i transformującej obecności, współczesne podejścia wykorzystywane w zarządzaniu
 • otrzymasz możliwość superwizji własnego projektu transformacji biznesu
 • poznasz niezwykłych prowadzących, certyfikowanych nauczycieli i mentorów MBSR, specjalistów i trenerów transformującej obecności oraz metod innowacyjnych zmian
 • zainspirujesz się i będziesz inspirować innych
 • otrzymasz ogromną dawkę osobistej uważności!

Jako absolwent/ absolwentka studiów:

 • otrzymasz państwowe świadectwo Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych
 • otrzymasz zaświadczenie ukończenia 8-tygdniowego kusu MBSR
 • będziesz potrafić efektywnie stosować poznane narzędzia i metody rozwijania uważności w swojej praktyce zawodowej
 • będziesz potrafić tworzyć projekty organizacyjne nakierowane na ludzi, procesy i otoczenie biznesu
 • będziesz potrafić holistycznie pracować z grupą w atmosferze zaufania, empatii i głębokiej samoświadomości
 • doświadczysz uważności we własnym życiu, zobaczysz jak osobista postawa Mindfulness przekłada się na jakość Twojej pracy zawodowej i kontakty z ludźmi