Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczęta! Zapraszamy do składania swoich aplikacji i dołączenia do pierwszej edycji naszych studiów.

 

Harmonogram Rekrutacji:

 

W okresie 1 czerwca – 14 lipca trwa Pre-rekrutacja! Zapraszamy do składania swoich aplikacji i dołączenia do grupy z gwarantowanym miejscem i pierwszeństwem.

W okresie od  15 lipca do 4 września trwa przyjmowanie dokumentów w trybie pre-rekrutacji droga pocztową.

Od 5 do 30 września rozpocznie się regularna rekrutacja, jednak z reguły jest to czas jedynie uzupełniającego naboru na pozostałe kilka wolnych miejsc. Dlatego nie zwlekajcie, kompletujcie dokumenty już teraz i składajcie.

Harmonogram spotkań:

 

  • 27.06. (wtorek) 17:30 – 19:30

Łódź

Drzwi Otwarte na UŁ – w tych godzinach możesz nas spotkać na Uniwersytecie Łódzkim, zapytać o studia, złożyć dokumenty w Pre-Rekrutacji

UŁ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Ul. Rewolucji 1905r nr 41

Pokój A116

 

  • 09.09. (sobota) 11:30 – 12:45

Łódź

Prezentacja Studiów i przyjmowanie dokumentów na UŁ

Ostatnie spotkanie w ostatnim etapie rekrutacji. Prezentacja kierunku.

UŁ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Ul. Rewolucji 1905r nr 41

Dokładny adres podamy pod koniec sierpnia, ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ:

Dyżury telefoniczne:

Łukasz Marciniak  tel. 501028692

Uniwersytet Łódzki

Opiekun Merytoryczny kierunku

 

Sylwia Rogala-Marciniak tel. 508 098 116

Uniwersytet Łódzki

Koordynator studiów

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.Podanie o przyjęcie na studia
2. Odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego

3.Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz ze strony)

4.Kserokopia dowodu osobistego (obustronna)

5. Dwa zdjęcia.
Dokumenty można przesyłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres:
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

z dopiskiem Zarządzanie przez Uważność

 

Uwaga, w okresie od 15 lipca do 4 września prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą. 

W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów (od 5 września) :
– do Sekretariatu Studium, pokój  A 230 – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00

– lub pozostawiając w Sekretariacie Instytutu Socjologii, pokój A128 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (w trakcie wakacji sekretariat nieczynny).

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem Studia Zarządzanie przez Uważność

Informacje dotyczące rekrutacji oraz składania dokumentów można uzyskać pod telefonem: +48 508098116.

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

KOSZTY UCZESTNICTWA

 

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry, łącznie z kursem MBSR, warsztatami specjalistycznymi, materiałami dydaktycznymi oraz pełnym wsparciem merytorycznym.

Opłata za studia może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 3.250 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnego konta wpłat (nie później niż do pierwszego zjazdu w październiku), a druga – 3.250 zł płatna do końca lutego w roku akademickim.

Pod koniec drugiego semestru obowiązuje dodatkowa opłata 30 zł za świadectwo ukończenia studiów.

ROCZNY CYKL REKRUTACYJNY

 

Aby zapewnić wysoką jakość studiowania zdecydowaliśmy się prowadzić tylko jedną edycję (grupę) studiów w ciągu roku akademickiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy prowadzący zajęcia oraz koordynujący przebieg merytoryczny i organizacyjny są w stanie w pełni zaangażować się w pracę z grupą oraz każdym uczestnikiem. Zależy nam na zaawansowanym kształceniu, rozwoju i przygotowaniu do praktyki, a to wymaga od nas poświęcenia dużej uwagi potrzebom uczestników naszych studiów.

Rozumiemy, że organizowanie studiów i rekrutacji w cyklu rocznym może być mało satysfakcjonujące dla osób, które „od zaraz” chciałyby rozpocząć naukę. Zachęcamy jednak do cierpliwości i spokojnego doczekania do najbliższej rekrutacji. Dla autentycznego rozwoju i efektywności studiowania ważne jest przecież nie to aby podjąć „jakiekolwiek” studia, ale żeby podjąć takie, które są wysokiej jakości