Program

Nasz model kształcenia opiera się na równoczesnym wspieraniu rozwoju uczestników w trzech aspektach: osobistym, społecznym i organizacyjnym.

Poprzez własne doświadczenie i transformację, uczestnicy studiów stają się gotowi do uważnego przewodzenia innym, a następnie do przekształcania istniejących w firmie rozwiązań i docelowo wykreowania nowego modelu biznesowego opartego na pogłębionej samoświadomości.

Tak zbudowany program opiera się na trzech Filarach

Filar 1

to przedmioty i kursy w programie służące indywidualnej transformacji, osiąganiu równowagi emocjonalnej, pogłębianiu uważności, obecności i szerokiej perspektywy postrzegania.

Na tym etapie ważne podstawy merytoryczne:

 • Trening Redukcji Stresu (MBSR)
 • Pobudzanie intuicji w działaniu
 • Idea i podstawy mentoringu
 • Joga i praktyka uważności
 • Zaawansowane kompetencje w biznesie

 

Filar 2

to warsztaty dostarczające metod i narzędzi zarządzania opartego na uważności, w tym:

 • Uważna komunikacja z otoczeniem
 • Systemowe ujmowanie problemów
 • Zarządzanie emocjami
 • Zarządzanie zmianą w ujęciu Theory U
 • U.Lab Coaching w pracy z otoczeniem
 • Team-coaching i zarządzanie kompetencjami w zespole
 • Design thinking w projektowaniu zmian

Filar 3 

to zajęcia przygotowujące i wspierające wdrażanie zmian we własnych organizacjach i/ lub działaniach biznesowych:

 • Nowy paradygmat zarządzania w organizacjach
 • Wartości społeczne w zarządzaniu organizacją
 • Model Turkusowy (Teal) w biznesie
 • Innowacje organizacyjne i samozarządzanie w organizacjach
 • Projekty wdrożeniowe ZpU