Opis kierunku

Adresaci Studiów

 

Studia adresowane są do managerów każdego szczebla zarządzania, liderów zespołów, specjalistów i koordynatorów, konsultantów, trenerów zarządzania, właścicieli firm czy działalności jednoosobowych, absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji związanych z obszarem uważności zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej.

Cele kształcenia

1

 

Rozwiń własną uważność (mindfulness), osiągnij stabilność emocjonalną i holistyczną perspektywę. Wzmocnij swoje osobiste przywództwo oraz innowacyjne kompetencje zarządcze i organizacyjne, wykorzystaj w pełni swoją intuicję

2

 

Wzmocnij swoje relacje z otoczeniem biznesowym i osobistym, uzyskaj dostęp do nowych zasobów wiedzy i rozwiązań dzięki sieciom współpracy. Odkryj potencjał jaki kryje się w systemie relacji oraz synergii działań i know how

3

 

Poznaj narzędzia zarządzania przez uważność, techniki transformującej obecności, świadomego i systemowego zarządzania zmianą. Poznaj innowacyjne modele organizacyjne i wykreuj własne rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojego biznesu.

4

 

Rozwiń swoich pracowników i współpracowników poprzez pogłębienie ich samoświadomości, autentyczności i zaangażowania. Zadbaj o równowagę w zespołach i działach. Przygotuj i zainicjuj transformację swojej firmy do nowego modelu zarządzania opartego na uważności.