Czym jest Zarządzanie przez Uważność?

Ideą powstania studiów jest szerzenie wiedzy i rozwój umiejętności zarządzania ludźmi i organizacjami poprzez rozwój samoświadomości i uważności – swojej, współpracowników oraz partnerów biznesowych.

Poszukujemy drogi do nowego sposobu postrzegania, nowej wizji życia i zarządzania. Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju wyzwaniom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca rzeczywistość, będziemy potrzebowali nowego typu organizacji, czyli form bardziej zorientowanych na zapewnienie poczucia sensu, możliwości rozwoju swojej tożsamości, działania zgodnie z wartościami. Czy jesteśmy w stanie tworzyć organizacje wolne od patologii, biurokracji, wewnętrznych kłótni? Wolne od stresu i zawodowego wypalenia? Wolne od rezygnacji, niechęci i apatii? Czy jest możliwe nauczenie się takiego sposobu zarządzania, który czyni prace produktywną, sensowną i dającą spełnienie?

Praca przestaje być miejscem, które ma tylko dostarczać środków do życia. Odkąd praca zajmuje większość naszego czasu poszukujemy w niej sensu i realizowania idei. Przestają się sprawdzać stare sposoby realizowania celów, na przykład „za pomocą kija i marchewki”. Jak dostrzegł Frederick Laloux im bardziej rozwinięta kultura organizacyjna i lepsze sposoby zarządzania, tym więcej będzie innowacyjności, większe spełnienie zawodowe, trwalsze i lepsze wyniki finansowe. Mimo niesamowitego postępu w ostatnich latach wiele osób wyczuwa, że obecny sposób, jakim zarządza się organizacjami został doprowadzony do granic możliwości. Gra o władzę, manipulacja, pełna napięć polityka przedsiębiorstw i wewnętrzne konflikty zbierają gorzkie żniwo w postaci nie tylko frustracji pracowników, ale coraz większej ilości stresu, a co za tym idzie całościowego spadku motywacji, efektywności i produktywności pracowników. Większość organizacji przeszło przez różne cykle programów odnowy i przekształceń: fuzje, centralizacje i decentralizacje, nowe systemy informatyczne, nowe misje i strategie, nowe karty wyników, nowe systemy motywacyjne. I z tego wszystkiego rodzi się poczucie, że w pewien sposób wyczerpaliśmy już pomysły na sposoby zarządzania organizacjami do granic możliwości i że znane nam sposoby mogą być tylko „tabletką”, a nie rozwiązaniem problemu. Z ekonomicznego punktu widzenia model ciągłego wzrostu przy ograniczonych zasobach musi dojść do ściany. Prawdopodobnie nie jest przesadą, lecz koniecznością, że przetrwanie zależeć będzie od zdolności przejścia do wyższych form świadomości, z poziomu których zaczniemy współpracować w nowy sposób, z korzyścią dla nas samych i świata. Albert Einstein powiedział kiedyś, że problemy nie mogą być rozwiązywane z tego samego poziomu świadomości, który je spowodował. Poszukujemy drogi do nowego sposobu postrzegania, nowej wizji życia i zarządzania. Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju wyzwaniom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca rzeczywistość, będziemy potrzebowali nowego typu organizacji, czyli form bardziej zorientowanych na zapewnienie poczucia sensu, możliwości rozwoju swojej tożsamości, działania zgodnie z wartościami. Czy jesteśmy w stanie tworzyć organizacje wolne od patologii, biurokracji, wewnętrznych kłótni? Wolne od stresu i zawodowego wypalenia? Wolne od rezygnacji, niechęci i apatii? Czy jest możliwe nauczenie się takiego sposobu zarządzania, który czyni prace produktywną, sensowną i dającą spełnienie?

(zaczerpnięte z „Pracować inaczej” Frederic Laloux)

Uważność (Mindfulness) to metoda rozwoju świadomej obecności dzięki której znacząco redukuje się stres, poczucie wypalenia, presja czy nerwowość działania.  A jak pokazuje praktyka i liczne badania, to właśnie stan emocjonalny pracownika oddziałuje w największym stopniu na poziom zaangażowania w pracy, koncentrację w działaniu, popełniane błędy i efektywność radzenia sobie z nimi oraz konfliktowość w relacjach indywidualnych i zespołowych.

Uważność w zarządzaniu sprawdza się i przynosi zaskakujące rezultaty dla biznesu. Wśród globalnych organizacji stawiających na zarządzanie przez uważność oraz rozwijanie świadomej obecności u swoich pracowników warto wskazać liderów takich jak Apple, McKinsey, Procter & Gamble, Aetna, General Mills, Genetech, eBay. Firmy te wdrożyły i rozwijają zarówno regularne kursy uważności i podnoszenia samoświadomości dla swoich pracowników jak również programy doskonalenia przywództwa opartego na uważności. Dla wielu z tych organizacji, zastosowanie uważności otworzyło zupełnie nowy etap w podejściu do zarządzania. Google na przykład uruchomił w 2012 roku szkołę uważnego przywództwa biznesowego pod nazwą Search Inside Yourself Leadership Institute.

Przykład z praktyki:

Koncern medyczny Aetna wprowadził w 2014 roku monitorowany program Mindfulness dla blisko 15 tyś. spośród swoich pracowników. Po zakończeniu kursu rezultaty zaczęły przewyższać oczekiwania. Poziom deklarowanego stresu wśród pracowników spadł średnio o 28%, a poziom odczuwanego relaksu i jakości snu poprawił o 20%. Firma odnotowała, że dzięki temu uczestnicy programu zyskali dziennie 62 minuty produktywnego czasu, co w skali całej firmy przełożyło się na podniesienie rocznej produktywności o 3 tyś.$ na pracownika w ciągu roku. Jak podkreśla CEO Aetna Mark Bertolini, program mindfulness przyniósł nie tylko  zaskakująco wysoki ROI, ale co ważniejsze znacząco poprawił wskaźnik stabilności wzrostu (SGR) dzięki wzmocnieniu długookresowego zaangażowania i produktywności pracowników.

Nasze studia to jednak znacznie więcej niż tylko nauka Uważności (mindfulness) jako osobistej kompetencji. Poprzez rozwijanie innych kompetencji przyszłości takich jak myślenie intuicyjne, praktyka holistyczna i systemowa, głęboka samoświadomość i introspekcja, uczestnicy studiów zostają przygotowani do innowacyjnego rozwijania relacji z otoczeniem biznesowym oraz do zainicjowania transformacji w swoich zespołach, działach czy całych organizacjach. Posiadając rozległą wiedzę i kompetencje do planowania i wdrażania zmian w sposobie działania organizacji, możliwe staje się nie tylko przejście na wyższy poziom rozwoju firmy, ale także wypracowanie zupełnie nowego modelu przywództwa, wzrostu i efektywności biznesowej.